top of page

ESPECIALITATS I TRACTAMENTS

1485191740implante-dental.jpg

IMPLANTOLOGIA

Els implants dentals són petits elements cilíndrics de titani que es col·loquen en l'os mitjançant une petita intervenció quirúrgica. Aquests elements actuaràn com a arrels de les noves dents i sobre l'implant es col·locarà una corona, que serà la part visible de la peça.

Els implants dentals són l'opció de tractament más avançada per a la substitució de peces dentals i estan dissenyats com una solució duradera pensada per recuperar el somriure i la funció masticatoria que es tenia amb les dents naturals. És la millor alternativa actualment, ja que aporta una sèrie d'avantatges respecte a altres procediments: la col·locació del implant interromp el procés de reabsorció de l'os que s'inicia quan es perd una dent, evita haver de recolzant-se en dents veïnes que acaben patint un excès de càrrega i aporta una comoditat i una estètica que no s'aconsegueix amb altres opcions de tractament.

Tot i que en principi, els implants es poden realitzar en la majoria dels casos, cal fer un estudi minuciós de cada cas mitjançant la historia clínica del pacient, l'exploració física i unes proves complementàries per tal de fer una bona planificació del cas i poder aconseguir la satisfacció tant des del punt de vista funcional com estètic del pacient.

Endodoncia-1030x509.png

ENDODÒNCIA

El tractament endodòntic comprén  tots aquells procediments dirigits a mantenir la salut de la polpa dental o d'una part d'aquesta. La polpa és un teixit connectiu format per cèl·lules nervioses que ocupa bona part de la corona i de l'arrel o arrels de la dent.
Quan la càries afecta al nervi de la dent, aquest s'infecta i se'n fa necessària l'extirpació, és a dir, l'endodòncia. És el que popularment es coneix com matar el nervi. Aquest procediment és l'única opció que hi ha per conservar la dent i conservar-ne la funció un cop el nervi ha estat afectat.
Durant l'endodòncia s'elimina tot el teixit nerviós infectat, es preparen els conductes de la dent i s'omplen d'un material que garenteixi un segellat eficient. La dent, un cop tractada és més fràgil i per això, es recomana posar una funda o una protecció similar per tal de reduir el risc de fractura

tratamiento-periodoncia-37vc8v9aeok7lps8

PERIODÒNCIA

La periodòncia és una branca de l'odontologia que tracta les enfermetats de les genives i de l'os que sostè les dents. Hi ha dos grans grups de malalties periodontals: les gingivitis i les periodontittis. Coneixem com a gingivitis, les enfermetats que afecten a les genives és a dir, els teixits tous que protegeixen a les dents. Per altra banda, coneixem per periodontitis, un grup de infeccions que afecten no únicament l'os que subjecta a les dents sino també altres teixits veïns com el lligament periodontal i el ciment radicular. 

La causa principal de la malaltia periodontal son les bacteries que habiten en la cavitat bucal i que es dipositen entre les dents i les genives. Hi ha factors agreujants com el tabac i algunes enfermetats sistèmiques com la diabetis. El fet que en la majoria d'aquests casos, no hi ha dolor i només sagnen les genives, els pacients no li donen importància i el pronòstic empitjora fins el punt en que, en fases avançades les dents presentin movilitat i s'hagin d'extreure. És per això que remarquem la importància que té la higiene diària i les revisions anuals ( com a mínim ) com a mesura preventiva. 


El tractament davant d'aquestes situacions, dependrà de cada cas i serà el professional especialista en aquesta branca el qui li indicarà el tractament d'elecció, després de fer una exploració i un estudi adequat

ODONTOPEDIATRIA.jpg

ODONTOPEDIATRIA

L'odontopediatria és la branca de l'odontologia que s'encarrega de la salut oral dels nens. Des del naixement fins als 6 anys, cal tenir cura de les dents de llet o temporals i, a partir d'aquesta edat fins els 12 anys, cal controlar el recanvi de la dentició temporal per la definitiva.

Els odontopediatres s'encarreguen de detectar precoçment les anomalies de la posició dels maxil·lars per tal de derivar el pacient a l'ortodoncista i/o al cirurgià maxil·lofacial i així, poder modificar o frenar el creixement d'aquests ossos. També detecten els mals hàbits per tal de reeducar el pacient, realitzen tractaments restauradors en el cas que hi hagi càries, segellant les dents per prevenir futures patologies i informen sobre procediments d'higiene oral per aconseguir un creixement sa de la cavitat bucal.

És important fer una révisió odontolgica a aquestà edat, per detectar qualsevol alteració en el creixement dels maxil·lars i/o patologia dental que impedirien un desenvolupament esquelètic correcte i un bon recant dental. Qualsevol infecció en una dent temporal que avanci cap a l'arrel crearà una bossa de pus que pot afectar la dent definitiva ( malformacions, taques o lesions secundàries ).

invisalign-coruña.jpg

ORTODÒNCIA

La ortodòncia té com a objectiu diagnosticar, prevenir i tractar les possibles alteracions que puguin sorgir al sistema dental del pacient dins del marc d’una bona salut. Ara bé, cada persona és un món i per aquesta raó cal aplicar sempre la solució que més s’adeqüi a les seves necessitats.

      Tipus d'ortodòncia

  • Ortodòncia interceptiva

  • Ortodòncia correctiva

  • Aparells dentals mòbils

  • Aparells dentals fixes

  • Ortodòncia invisible

Perfect Smile

ESTÈTICA DENTAL

L’estètica dental és l’especialitat de l’odontologia que té com a objectiu millorar les dents de les persones i en conseqüència, la seva aparença física.
Qualsevol persona pot sotmetre’s a aquests tractaments, sempre i quan el seu estat de salut sigui bo. Cal solucionar qualsevol problema dental abans d’iniciar un tractament estètic.
Els tractaments estètic més demanats són les carilles (de ceràmica o compòsit), l’emblanquiment, les gingivectomies i les reconstruccions.

Especialitats i tractaments: Nuestros servicios
bottom of page